Pavadinimas

brolis Evaldas

Komandos idėja

Prisimename šv. Pranciškaus "Kūrinijos garbinimo" giesmę - būk pagarbintas, mano Viešpatie, per "Vilties Bėgimą", idant ligoniai patirtų didžią malonę.

Aprašymas

Maratono bėgimo atletas etiopas Haile Gebresillasie prisipažįsta, jog jis, bėgdamas, visada meldžiasi ir tai jam labai svarbu: "Kai sunkiai bėgdamas dirbu, man padeda Dievas. Jeigu Dievas nepadėtų, mano darbas nueitų niekais..."

Noriu į komandą

Komandos nariai

Evaldas
Darulis
18
Andrius
Dobrovolskas
199
Simona
Grėbliauskė
2734
Sofija
Grėbliauskaitė
2735
Ričardas
Urbutis
411
Aurelija
Vaiciukevičiūtė
1228
Vitalijus
Dagilis
214
Mantas
Gaudėšius
785
Aurelija
Vaiciukevičiūtė
189
Andrej
Jegorov
50
Marius
Dijokas
512
Evaldas
Darulis
209
Andrius
Olišauskas
584
Diana
Platonova
585
Algirdas
Malakauskis
602
Marija
Narušienė
5046
Ieva Marija
Narušytė
5047
Maja Sofija
Narušytė
5048
Kristė
Hincaitė
611
Lolita
Romanova
639
Vytautas
Maciulaitis
1717
Inga
Krazauskienė
2965
Arūnas
Krazauskas
2968
Evita
Krazauskaitė
2969
Mėja
Krazauskaitė
2970
Justina
Juškaitė
1754
Aušra
Januškevičienė
5387
Romuald
Olchovik
58
Liudas
Šeputis
845
Grįžti į komandų sarašą