Pavadinimas

brolis Evaldas

Komandos idėja

Prisimename šv. Pranciškaus "Kūrinijos garbinimo" giesmę - būk pagarbintas, mano Viešpatie, per "Vilties Bėgimą", idant ligoniai patirtų didžią malonę.

Aprašymas

Maratono bėgimo atletas etiopas Haile Gebresillasie prisipažįsta, jog jis, bėgdamas, visada meldžiasi ir tai jam labai svarbu: "Kai sunkiai bėgdamas dirbu, man padeda Dievas. Jeigu Dievas nepadėtų, mano darbas nueitų niekais..."

Noriu į komandą

Komandos nariai

Justinas
Beržanskis
617
Vytautas
Maciulaitis
1548
Grįžti į komandų sarašą