Menas, statantis tiltus ir žadinantis viltį

Menas, statantis tiltus ir žadinantis viltį


Klaipėdos (Memel) miestas savo gimtadienį švenčia rugpjūčio 1 – ąją. Būtent tą dieną, Kuršo vyskupas pranciškonas Henrikas Liuksemburgietis, 1252 m., pasirašė sutartį su Vokiečių ordino vietininku Livonijoje Eberhardu fon Zeine. Brolių pranciškonų vyskupas Henrikas Liuksemburgietis tapo pirmuoju Klaipėdos vyskupu; jam, lyg pirmajam Merui, atiteko garbė nuo pamatų pradėti statyti miestą. Išliko sutarties dokumentas ir miesto antspaudas, kuris nurodo, kad Klaipėda buvo skirta statyti laivams. 1253 m. Vyskupas rašo, kad “…tiltus pridera taip įrengti ir pastatyti, kad jie netrukdytų laivų iškrauti bei jiems praplaukti…”.

Šiais metais Lietuvoje besilankantis popiežius Pranciškus, kalbėdamas Daukanto aikštėje, paragino lietuvius būti atvirais, supratingais ir tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų Europos, būti atsvara balsams, pasisakantiems ne už bendrystę, o už skaldymą ir priminė, jog „Lietuva sugebėjo priglausti, suburti ir priimti įvairiausių tautybių ir religijų žmones. Šiose žemėse visi rasdavo sau namus: lietuviai, totoriai, lenkai, rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, armėnai, vokiečiai, katalikai, stačiatikiai, protestantai, sentikiai, musulmonai ir žydai – visi taikiai gyveno drauge, kol įsigalėjo totalitarinės ideologijos“.

Tiesdami dvasinius, socialinius ir kultūrinius tiltus Klaipėdoje, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos broliai pranciškonai savo ir geradarių lėšomis pastatė Šv. Pranciškaus  Asyžiečio bažnyčią, vienuolyną. Jų rūpesčiu buvo pastatytas ir įkurtas šv. Pranciškaus onkologijos centras.

Klaipėdos pranciškonų pagrindinis rūpestis yra suteikti kokybišką dvasinę ir psichosocialinę pagalbą socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Vykdomo kultūros projekto tikslas - mažinti patenkančių į pažeidžiamas socialines grupes - onkologinių ligonių ir jų artimųjų, neįgaliųjų, autistiškų ir elgesio sutrikimus turinčių vaikų, pagyvenusių asmenų socialinę atskirtį, didinant kultūros prieinamumą, kokybiškai tenkinant sociokultūrinius poreikius.

Vardan geresnio patalpų pritaikymo muzikinei - koncertinei veiklai, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, Savanorių g. 4, būtina atlikti papildomus statybos darbus: įdiegti šildymo, vėsinimo, vėdinimo, drėkinimo sistemas, o kai kurios vienuolyno patalpos bus pritaikytos Kultūrų diasporos centro meno galerijos įrengimui: meno kūrinių saugojimui ir eksponavimui. Tam tikslui bus įsigyjami reikiami baldai, įranga ekspozicijų demonstravmui bei lankytojų poilsiui ir užsiėmimams.

Įgyvendinus projektą, padidės lankytojų poreikius atitinkančių paslaugų prieinamumas, kokybė bei pasiūla, bus užtikrintos tinkamos sąlygos turimų kultūros ir meno vertybių saugojimui ir eksponavimui

Miesto gyventojų pamėgta Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia garsi savo vargonais visoje Lietuvoje. Tai – vienos iš pasaulyje geriausios „Rieger” firmos (Austrija) vargonai. Klaipėda džiaugiasi turėdama 37 registrų, trijų manualų ir pedalo, 2528 vamzdžių, IT įrangos, profesionalius vargonus, kurie po atliktų darbų tenkins ne tik Vakarų Lietuvos regiono aukštosios muzikos vartotojų poreikius. Greta esančio Šv. Pranciškaus onkologijos centro lankytojai, jų artimieji, vaikai ir senyvo amžiaus senjorai galės naudotis gydančia muzikos terapija. Tikimasi, kad vargoninės muzikos Meka tapsianti Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia pritrauks ne tik jaunuosius vargonininkus iš visos Lietuvos, bet ir atlikėjų iš viso pasaulio, žinoma ir tūkstančius klausytojų. Planuojama, kad Lietuva turės tokią vietą, kur galės vykti aukščiausio lygio vargonų muzikos festivaliai, o groti atvyks žymūs vargonų muzikos atlikėjai. Kompanija „Rieger“ yra viena seniausių vargonų gamintojų, veikia apie 170 metų, ji pagamino daugiau nei 2000 įvairiausių dydžių ir tipų instrumentų, kurie skamba visame pasaulyje: Bratislavos filharmonijoje, Regensburgo katedroje, Auksinėje Muzikverėno (Musikverein) Vienos salėje, Rytų meno centre Šanchajuje, Šenceno (Shenzhen) kultūros centre ir Seulo Sunark bažnyčioje, Paryžiaus filharmonijoje. Tikimasi, jog minėti vargonų muzikos koncertai taps naujų vargoninės muzikos koncertų tradicijos Klaipėdoje pradžia.

 

Kultūrų diasporų centro meno galerijoje tiesiant vilties, kultūrų susikalbėjimo tiltus bus eksponuojama kunigo, poeto, teologijos mokslų daktaro Kazimiero Leonardo Andriekaus OFM  ir Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresniojo brolio kun. Benedikto Sigito Jurčio OFM unikalios meno kolekcijos, kuriose sukauptos 18-19 a. japoniškos graviūros, autentiškos Afrikos ir Okeanijos apeiginės kaukės, išeivijos dailininko A.Galdiko unikalūs eskizai, studijos, keletas paveikslų, kiti išeivijos dailininkų paveikslai, islamo meno ir maldos kilimų kolekcija, 18-19 a. kinų keramika ir kitos meno vertybės. Meno galerijos veikla prisidėtų prie Klaipėdos miesto kultūrinio gyvenimo vystymo. Meno galerija bus pritaikyta intensyviam kultūriniam gyvenimui, tikimasi, kad ši ekskliuzyvinio meno erdvė taps viena iš miesto kultūrinio gyvenimo susitikimų, susiliejimų vieta. Atnaujintose patalpose bus organizuojamos parodos, konferencijos, paskaitos-diskusijos, seminarai, knygų pristatymai, kūrybos vakarai, poezijos festivaliai, susitikimai ir kiti kultūriniai renginiai, kurie suburs vietos bendruomenę turiningam ir prasmingam laisvalaikiui, kūrybai; pritrauks turistus, miesto svečius. Meno galeriją taip pat naudosis savanoriai, Šv.Pranciškaus onkologijos centro lankytojai, jų artimieji, autizmo sutrikimo spektrą turintys vaikai.  Padedant profesionalams bus kuriamos naujos meno terapijos metodikos ir erdvės.

Menas, statantis tiltus ir žadinantis viltį, padės bendruomenei susitelkti dėl žmogiškesnio pasaulio, kuriame bus mažiau skurdo, skausmo, o daugiau vilties, užuojautos, bendrystės ir artimo meilės.

 

 

 Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas įgyvendina iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo bendrai finansuojamą projektą “Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra)”, Projekto Nr.: 07.1.1-CPVA-R-305-31-0003.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016-08-16, planuojama veiklų pabaiga 2019-11-30. Viso projekto išlaidų suma: 710 528,85 EUR, skirtas finansavimas 500 000,00 EUR