Privatumo politika

I ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

1.1. VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ Juridinio asmens kodas: 304935321, PVM mokėtojo kodas LT100012063410, Buveinės adresas: Savanorių g. 4, LT-92291 Klaipėda, Tel. +370 698 31954+370 698 40049, El. p. info@viltiesmiestas.lt yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Vilties bėgimas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

1.2. VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ taip pat yra interneto svetainės www.viltiesbegimas.lt valdytojas.

1.3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.viltiesbegimas.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Vilties bėgimas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

1.3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

1.3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

1.3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

1.4. Dalyvis turi pateikti „Bėgimo reglamente“ 9.1.1 ir 9.1.2 p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.

1.5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.viltiesbegimas.lt. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.

1.6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

1.7. Dalyvio duomenys saugomi:

1.7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

1.7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;

1.7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

1.8. Dalyvis turi teisę prašyti, VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

1.9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@viltiesmiestas.lt;

1.10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

1.11. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

II BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

2.1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.viltiesbėgimas.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.viltiesbėgimas.lt ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie www.viltiesbėgimas.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.

2.2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

2.3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.

2.4. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Bendrovės interniatiniame puslapyje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Bendrovės internetinio puslapio naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Vartotoju.

2.5. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@viltiesmiestas.lt;

III SLAPUKŲ POLITIKA

3.1. VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ Juridinio asmens kodas: 304935321, PVM mokėtojo kodas LT100012063410, Buveinės adresas: Savanorių g. 4, LT-92291 Klaipėda savo interneto svetainėje www.viltiesbėgimas.lt naudoja slapukus.

3.2. Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

www.viltiesbėgimas.lt svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

  • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas klientui lankantis interneto svetainėje, o VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
  • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
  • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad VŠĮ „Šv.Pranciškaus vilties miestas“ galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

3.3. Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.

www.viltiesbėgimas.lt interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimasPaskirtis
_gaAnalitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.
_gatAnalitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje.
_gidAnalitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.
laravel_session Slapukas atpažįstantis naują/grįžtantį vartotoją.
XSRF-TOKENSlapukas, apsaugantis nuo užklausų klastojimo.