Apie mus

„Vilties bėgimo” idėja: Už kito viltį

 Vilties bėgimo” įdėja kilo broliui Benediktui, kai jis susipažino su keletu parapijiečių, kurių gyvenimus sukrėtė vėžio liga. Žmonių ašaros, maldos bei liudijimai lietė šio brolio širdį ir jis suprato, kad nuo dabar jo gyvenimas bei tarystė turi įgauti konkrečią užduotį – rūpintis tais, kurie praranda viltį. Kaip sako pats vilties šauklys: „Mano širdyje gimė pilietinė iniciatyva – sukurti solidarumo ir vilties kultūrą, kuri pakeistų onkologinių ligonių ir jų artimųjų apverktiną padėtį visuomenėje“. Taigi broliai pranciškonai su Br. Benediktu priešakyje nusprendė pradėti įgyvendinti jau seniai puoselėtą projektą – Klaipėdoje įkurti Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centrą.

Pirmiausia kilo iniciatyva – organizuoti paramos akciją „Vilties bėgimas“. Žmonės galėjo bėgti 0,75 km., 2,9 km., 5,9 km. arba 10 km. O šio bėgimo metu surinktas paramos lėšas nutarta panaudoti Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro statybai.                                        

Galima pasidžiaugti, kad 2008 metais prasidėjusi akcija užaugo iki pusmaratonio ir maratono. „Vilties bėgimas” sėkmingai vyksta kasmet ir pritraukia gausų bėgikų ir geros valios žmonių būrį (apie 5000-8000 žmonių). Per pirmus 7 metus, nuo pirmo bėgimo pradžios, panaudojus Vilties renginių metu surinktas paramos lėšas, ES paramos lėšas ir privačių rėmėjų lėšas broliai pranciškonai sėkmingai įgyvendino savo idėją ir Šv. Pranciškaus onkologijos centras 2014 metais atvėrė duris. Per pirmus veiklos metus jame apsilankė apie 1500 pagalbos laukiančių lankytojų ir jiems buvo suteikta apie 3000 įvairių paslaugų.  Šiandien centre per metus vidutiniškai suteikiama virš 4000 paslaugų onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. 

Visa parama yra labai reikalinga, nes tik dėl to, kad geros valios žmonės prisideda ir palaiko, paslaugos onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams šiame centre yra teikiamos nemokamai.

Nuo 2008-ųjų metų br. Benediktas subūrė pukią iniciatyvių, viltį nešančių ir ja tikinčių žmonių komandą. Tad smagu, kad 2008 metais Klaipėdoje įvykęs pirmasis „Vilties bėgimas“ išaugo ir apjungia gausų „Vilties miesto“ renginių ciklą. 

 Viešpats paliečia mus savo meile, jis mus sustiprina per savo Sūnų meilės žodžiu ir leidžia džiaugtis sveikata. Jam gera ir gražu matyti mus džiūgaujančius, šlovinančius jo vardą, o ne liūdinčius dėl knygose surašytų daugybės įsakymų, taisyklių, įpareigojimų ar dogmų, kurios kontroliuoja mūsų sąžines, tvarko mūsų gyvenimus. Per Jėzų Kristų Dievo meilė lavina mūsų atsakomybę ir laisvę rinktis. Vilties mieste nėra kareivinių; čia žmonės mokomi ne teologijos vingrybių, technikos ar metodų kovai su blogiu, bet galimybės išeiti iš tamsos viešpatavimo.” Brolis Benediktas