Brolis Benediktas Jurčys OFM sveikina Vilties bendruomenę su šv. Kalėdomis!

„Aš labai noriu, kad mūsų Kalėdose būtų Jėsus…
prie kurio mes suklupę nutiltume, nusiramintume, nusiginkluotume…
bent jau Kalėdų naktį būtume tyloje…