Jubiliejinis “Vilties bėgimas” – paskata rastis vilčiai!

Negirdėtas ir neregėtas Klaipėdos miesto istorijoje pirmasis solidarumo renginys “Vilties bėgimas” įvyko prieš 10 metų. Praėjusiais metais priešais “Vilties bėgimo” starto liniją, kurią vadinu “meilės” linija, susitelkė apie 10 tūkstančių dalyvių ne pareikalauti kokių nors socialinių išmokų ar panašiai, bet vardan artimo meilės liudijimo. Vargu ar “Vilties bėgimas” būtų įgavęs tokio masto, jeigu kasmet nedidėtų žmonių sergančių onkologinėmis ligomis skaičius.

Per 10 metų VB įgijo gan reikšmingą Klaipėdos miesto gyventojų viešo pripažinimo laipsnį. VB tapo ne tik populiarus ir žinomas Lietuvoje, bet ir labai reikalingas renginys, nešantis vilties prasmę. Štai kodėl šis renginys įgijo gerą vardą. Neatsitiktinai šių metų VB starto ir finišo vieta pasirinkome Klaipėdos miesto reprezentacijos erdvę – Atgimimo aikštę. Vilties bėgimas peržengė miesto ribas, tačiau tai nėra «užsakytas» politinis vaidinimas. Iš esmės VB vyksta žmonių širdyse. Štai kodėl sunku nusakyti dalyvių skaičių…

VB tapo aukso gysla visoms vilties iniciatyvoms, ieškančioms prasmės. Šiais jubiliejiniais VB metais mes švęsime 20 vilties renginių: Vilties žygis, Vilties žvilgsnis, Vilties šokis, Vilties gimnastika, Vilties bėgimas …

 VB nuotolių kasmet daugėja, jie netgi ilgėja. Pvz. Šį kartą profesionalus kviečiame rinktis naują bėgimo rungtį: 21 arba 42 km. Tuo pat metu atstumai tarp sergančių ir sveikųjų trumpėja… Tai mūsų “vidinio pasaulio” džiaugsmai, kurie įmanomi tik pilietinėje viešojoje erdvėje, kurios dalyviai, sąmoningai siekiantys visuomenės gerovės, yra motyvuoti solidarumo su ligoniais charizma. Ligonių skaičius byloja, kad jie yra šalia mūsų, aplink mus, su mumis ir priešais mus. Jie – mūsų šeimos rate. Išgyvename buvimo kartu vienovę, kurios ypatingai laukia sergantieji ir jų artimieji. Ypač džiaugiuosi, kad klaipėdiečiai ir miesto svečiai «Vilties» renginių metu atrado būdą būti kartu kitaip, – be alkoholio ir pykčio, be smurto ir patyčių, be vulgarumo ir grubumo.

Todėl galiu akcentuoti ir kalbėti apie susirinkusios publikos, kurią sudaro įvairūs kolektyvai, statusą. Žiūrėdamas į starto vietą susirinkusius vaikučius, jaunimą ir suaugusiuosius matau ne valingą minią, o susitelkusią į organinę sistemą vilties socialinę bendruomenę, liudijančią savo rūpestį kitu žmogumi.

VB renginiui organizatoriai turi atiduoti gerokai daugiau savęs, negu kitų maratonų vykdytojai. Net ir kirtus finišo liniją tikrąja to žodžio prasme, jie “bėga” toliau…

 ~Brolis Benediktas Jurčys