Šv.Magdalenos nakties bėgimas 2019 liepos 19 d., penktadienis

Šv. Magdalenos naktis šviečia gyviesiems

 

Liepos 19 d. 23.00 val. iš Lietuvininkų aikštės Klaipėdos gatvėmis vilnys solidarumo su sergančiomis krūties vėžio ligomis moterų ir merginų banga link brolių pranciškonų vienuolyno, šv. Magdalenos rožyno Savanorių g. 4.

 

Ar tu, sese, brolau, nori suprasti, kodėl mūsų moterys ir merginos liepos 19 naktį ruošiasi bėgti į šv. Magdalenos rožyną? Kadangi tik jos žiedų įvairovėje užuodžia Dievo kvapą. Ateik, apkabink šią ypatingą tikrovę, tapk gydančia lietuvių tautos genomo grandimi.

 

Ateik, sese brolau, paduok stiklinę vandens atbėgančiai, uždek gyvybės žvakutes ir juodąsias mūsų planetos skyles užlopyk – politikoje, ekonomikoje, kuri mus žudo, mirties žvilgsnyje, netekties ašaroje, egoizme, žudyme, kalėjime, puikybėje, atšalime, svetimume – konkrečiais šviesos darbais.

 

Ateik, sese brolau, ateik su rytmečio aušra! Atnešk bent vieną gramą šviesos! Apšviesk žmonijos istorijos juodąsias skyles: karus, okupacijas, koncentracijos stovyklas… Padaryk šią šv. Magdalenos naktį, kuri šviečia gyviesiems, vaisingą. Iš tamsos planetoje, kurią liečia mūsų pėdos, ateina visa kas gražiausia ir vertingiausia: vaikutis – iš motinos įsčių, kviečių laukai – iš dirvos, zylutė – iš kiaušinėlio…

 

Ateik, sese brolau, paduok nosinaitę atbėgančiai, padaugink savo širdį, padaugink savo dėmesį moters gyvybei. Užpildyk medicinos juodąsias skyles orumu ir pagarba ligoniui. Tokiu būdu mes kuriame sveiką ateitį. Moters krūtys šią švytinčią naktį nori būti paliestos Dievo švelnumu.

 

Ateik, sese brolau, šiame pasaulyje esame ne tam, kad būtume nekalti ir tobuli. Patyrę nakties bėgimo džiaugsmą, pasilikime su Marija Magdalena, pirmąja Kristaus apaštale, pagydyta Jo žaizdomis. Banalus būtų mūsų gyvenimas, siekiant tobulybės be meilės.

 

Brolis Benediktas Jurčys