Trys Vilties bėgimo šauktukai

Prūsijos filosofas Imanuelis Kantas (1724-1804), vienas iškiliausių Apšvietos laikotarpio išminčių, savo studentams sakydavo, kad solidarumas nėra vien tik gražus ir kilnus žmoniškumo ženklas, bet ir skubus poreikis būti ar nebūti, tai gyvenimo ar mirties klausimas. Todėl, mieli klaipėdiečiai, Vilties bėgimas yra mūsų vilties ir solidarumo pamokos ir žinia Lietuvai bei pasauliui. Jos labai svarbios. Jūsų pamokos yra vilties injekcijos į šiandien kuriamos ateities žmoniškumą. Dalyvaudami Vilties bėgime mes kuriame visuotinę santaiką ir broliškus santykius tarp tų, kuriems rūpi žmonijos ateitis, taika, ramybė ir laimė.

Jeigu PSO skirtų tiek dėmesio onkologiniams susirgimams, kiek skiria Covid-19 virusui, Vilties bėgimą švęstume kaip mūsų solidarumo pergalę prieš vėžio ligą. Deja! Solidarumas yra ne tik dosnumas, bet ir  mūsų gyvenimo išraiška prieš neteisingumą. Štai kodėl mes dalyvaujame Vilties bėgime, nes tai vienintelis Lietuvoje trylika metų besitęsiantis renginys sėkmingai kuriantis solidarumo tradicijas. Bėgimas sujungia skirtingai mąstančius į vieną siekį – kartu prisidėti ir palengvinti onkologinėmis ligomis sergančiųjų gyvenimą, lydėti ir padėti ypatingus vaikus auginančias šeimas. Visiems mums, prisipažinkime, nuostabu stebėti taika ir gėriu motyvuotų bėgančių moksleivių, svečių, miestiečių, įmonės darbuotojų bendruomenes, kurių nešama viltis stipresnė už baimę. Vilties bėgimas yra stiprios ir orios, teisingos ir nesugadintos Klaipėdos veidas. Džiaugiuosi, kad mano gimtasis Vilties miestas stiprus ir solidarus su silpnaisiais ir ligų iškamuotais.

Per trylika metų mes labai daug išmokome ir padarėme gero kitiems, bet taip pat patyrėme, kad gyventi sau ir dėl savęs, reiškia gyventi beprasmiškai, o kai pradedame gyventi dėl kitų išlikimo, mes patys sugrįžtame į realų gyvenimą.  Todėl drąsiai sakau, kad Vilties bėgimas – tai rudens darbų, solidarumo ir gerumo derlius, skirtas onkologiniams ligoniams, ypatingus poreikius turintiems vaikams ir jų artimiesiems! Ačiū jums už rankas, kuriomis pakeliate parpuolusį!

Savo kreipimąsi noriu baigti trimis šauktukais.

Vilties bėgimas – solidarumo tradicijas auginanti šventė, lavinanti kūną ir sielą!

Vilties bėgimas tampa mūsų tarnystės žmoniškumui ugdyti švente!

Vilties bėgimas – ne kūno malonumams skirta šventė, tai žmoniškumo puota!

Būkite palaiminti. Br. Benediktas Sigitas Jurčys OFM